Hlásenie do OM DX Toplistu

stav k 31.12. príslušného roka

Zarátať je možné len potvrdené spojenia, a to buď papierovým QSL lístkom, prostredníctvom LoTW alebo prostredníctvom

eQSL za predpokladu, že užívateľ eQSL má overenú identitu (autenticitu). Poslucháči vyplňujú len kolonky SWL MIX.

Platné zeme = zeme DXCC platné v čase posielania hlásenia

Všetky zeme = súčet platných a zrušených zemí DXCC