OM DX Toplist k 31.12.2023
MIX CW FONE DIGI
značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme
OM3JW 340 364 OM3JW 339 355 OM3JW 340 357 OM3JW 334 334
OM3DX 340 350 OM5DP 339 349 OM5DP 340 350 OM5MF 329 331
OM5DP 340 350 OM5MF 339 349 OM3DX 340 349 OM5CD 309 310
OM5MF 339 349 OM3SX 339 340 OM5MF 339 346 OM2VL 308 308
OM2VL 339 345 OM3DX 338 348 OM2VL 334 340 OM3DX 302 302
OM3SX 339 340 OM2KM 337 345 OM5DM 334 337 OM5DM 291 294
OM5CD 338 342 OM8ON 336 346 OM2DX 326 333 OM8FR 281  
OM3XX 337 347 OM2VL 336 342 OM3TWM 324 326 OM2DX 267 269
OM2DX 337 345 OM5CD 335 339 OM6CI 319 319 OM2FY 263 263
OM2KM 337 345 OM5DM 335 338 OM5CD 313 317 OM8GT 252 252
OM8ON 336 346 OM5TZ 326 333 OM2FY 297 301 OM5CM 241 241
OM5DM 336 339 OM3TWM 325 327 OM5TZ 296 301 OM2ZZ 237 238
OM5TZ 333 340 OM2FY 322 327 OM8ON 260 266 OM0ST 211 211
OM3TWM 328 330 OM2DX 318 326 OM7RU 247 248 OM6CI 190 190
OM2FY 325 330 OM8FR 301   OM8FR 242   OM5CX 176 176
OM6CI 324 324 OM2ZZ 299 302 OM8GT 241 241 OM3CFR 171 202
OM8FR 309   OM7RU 286 288 OM5CX 237 238 OM1HMI 155 155
OM2ZZ 305 308 OM7LM 278 279 OM0ST 232 232 OM7LM 131 131
OM5CX 294 296 OM0ST 267 267 OM2ZZ 223 225 OM7RU 57 57
OM7RU 294 296 OM5CX 264 266 OM7LM 191 191 OM1BCO 30 30
OM3CM 289 290 OM5CM 176 176 OM7OB 189 192
OM0ST 287 287 OM3CFR 170 223 OM1BCO 95 95
OM7LM 282 283 OM3CDN 158 162 OM5CM 91 91
OM8GT 281 281 OM1HMI 34 34 OM3CFR 51 56
OM5CM 250 250 OM6CI 15 15 OM8ATE 15 15
OM3RKA 217 222 OM1BCO 1 1 OM1HMI 2 2
OM3CFR 188 223
OM1HMI 155 155 SWL
OM1BCO 97 97 značka platné zeme všetky zeme
OM8ATE 15 15 OM3-27707 340 351
RTTY PSK FT8 SSTV
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 331 OM5MF 215 OM3JW 304 OM6CI 1
OM5DP 323 OM8GT 159 OM3DX 302
OM5MF 318 OM5CD 120 OM5MF 297
OM2VL 308 OM5TZ 47 OM5CD 273
OM5CD 278 OM2ZZ 32 OM2DX 253
OM3CFR 171 OM6CI 10 OM2ZZ 223
OM6CI 165 OM8GT 182
OM3XX 159 OM5CX 176
OM2DX 106 OM1HMI 152
OM2ZZ 67 OM6CI 66
OM1HMI 57
OM5TZ 47
IOTA WPX MIX WPX CW WPX FONE USA CA
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 1125 OM3TWM 3875 OM3CND 5498 OM3TWM 3558 OM2VL 3077
OM5DP 1052 OM2VL 3774 OM2VL 3064 OM2VL 3127 OM3TWM 1611
OM3DX 1012 OM8FR 3423 OM8ON 2901 OM8FR 1066 OM1BCO 61
OM5MF 1008 OM8ON 2936 OM8FR 2379 OM2ZZ 1030
OM3XX 993 OM8GT 2612 OM7LM 2241 OM8GT 768
OM3SX 842 OM2ZZ 2492 OM3CDN 2117 OM7LM 749
OM3TWM 721 OM7LM 2462 OM2ZZ 2003 OM1BCO 496
OM2DX 548 OM2FY 2176 OM2FY 1784 OM0ST 474
OM8ON 541 OM0ST 1262 OM3TWM 1451 OM8ON 378
OM5TZ 498 OM1BCO 535 OM0ST 436 OM8ATE 20
OM2FY 493 OM8ATE 20 OM1BCO 2
OM2ZZ 343
OM3CDN 186
1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM5DP 292 OM5DP 327 OM5DP 339 OM3JW 339 OM3JW 340
OM5MF 292 OM3DX 326 OM3JW 336 OM3DX 337 OM3DX 339
OM3DX 287 OM5MF 321 OM3DX 333 OM5DP 336 OM5DP 339
OM5CD 279 OM3JW 310 OM5MF 331 OM5MF 335 OM5MF 338
OM2VL 265 OM2VL 306 OM5DM 327 OM3SX 329 OM3SX 336
OM5DM 248 OM5DM 300 OM2VL 321 OM5DM 328 OM2VL 334
OM3SX 242 OM5CD 284 OM3SX 321 OM2KM 317 OM5DM 334
OM3JW 216 OM3SX 281 OM5CD 317 OM5CD 313 OM3TWM 317
OM3TWM 177 OM2FY 254 OM8ON 305 OM2VL 312 OM5CD 317
OM7RU 172 OM3TWM 253 OM3TWM 303 OM2FY 296 OM8ON 316
OM2FY 159 OM2KM 223 OM2FY 296 OM3TWM 296 OM2DX 311
OM2ZZ 126 OM8ON 206 OM2KM 265 OM8ON 295 OM2FY 298
OM2KM 124 OM7RU 195 OM7RU 245 OM2DX 269 OM6CI 290
OM2DX 109 OM2ZZ 174 OM2ZZ 242 OM2ZZ 257 OM8FR 279
OM5CM 98 OM2DX 166 OM8FR 242 OM8FR 257 OM2ZZ 278
OM0ST 78 OM5CM 159 OM2DX 240 OM7LM 194 OM2KM 272
OM7LM 73 OM8FR 156 OM7LM 225 OM8GT 170 OM7RU 256
OM8ON 73 OM0ST 150 OM0ST 180 OM0ST 157 OM5CX 255
OM5CX 69 OM7LM 130 OM5CM 178 OM5CM 147 OM8GT 254
OM8FR 65 OM5CX 117 OM8GT 150 OM1HMI 54 OM7LM 219
OM3CFR 36 OM8GT 79 OM3CFR 111 OM7RU 38 OM0ST 216
OM8GT 33 OM3CFR 74 OM5CX 99 OM6CI 19 OM5CM 205
OM6CI 22 OM7OB 67 OM7OB 99 OM3CFR 17 OM3CFR 134
OM1HMI 14 OM1HMI 60 OM6CI 97 OM1BCO 0 OM7OB 127
OM7OB 11 OM6CI 48 OM1HMI 78 OM1HMI 95
OM1BCO 1 OM1BCO 26 OM1BCO 43 OM1BCO 52
OM8ATE 2 OM8ATE 3 OM8ATE 11
18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 339 OM3JW 340 OM3JW 330 OM3JW 337
OM3DX 338 OM5DP 339 OM3DX 327 OM5DP 332
OM5DP 336 OM3DX 338 OM5DP 327 OM3DX 329
OM5MF 335 OM2VL 330 OM5MF 323 OM5MF 324
OM3SX 328 OM3SX 330 OM5DM 317 OM5DM 307
OM5DM 328 OM5MF 330 OM3SX 303 OM2VL 306
OM2VL 311 OM5DM 328 OM5CD 287 OM3SX 293
OM3TWM 311 OM2DX 312 OM3TWM 283 OM3CM 289
OM5CD 310 OM5CD 309 OM8ON 282 OM5CD 284
OM2FY 305 OM3TWM 308 OM2FY 281 OM2DX 281
OM8ON 297 OM8ON 307 OM2VL 275 OM3TWM 281
OM2KM 289 OM2FY 294 OM8FR 263 OM2FY 280
OM2DX 286 OM6CI 282 OM2DX 260 OM8ON 279
OM8FR 275 OM2ZZ 273 OM2ZZ 249 OM8FR 245
OM2ZZ 268 OM8FR 272 OM2KM 243 OM2KM 239
OM6CI 231 OM2KM 264 OM6CI 196 OM2ZZ 237
OM0ST 211 OM7RU 237 OM0ST 176 OM6CI 230
OM7LM 199 OM8GT 237 OM8GT 174 OM7RU 208
OM8GT 194 OM0ST 221 OM7LM 124 OM8GT 204
OM5CM 141 OM5CX 219 OM5CM 103 OM0ST 193
OM1HMI 81 OM7LM 218 OM1HMI 83 OM5CM 168
OM7RU 28 OM5CM 193 OM7RU 10 OM5CX 155
OM3CFR 13 OM7OB 131 OM7OB 1 OM7LM 149
OM7OB 1 OM3CFR 107 OM1HMI 86
OM1HMI 99 OM1BCO 55
OM1BCO 47 OM7OB 52
OM3CFR 48
OM8ATE 3
TOP LIST All Band
značka 1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz 18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz Spolu
OM5DP 292 327 339 336 339 336 339 327 332 2967
OM3DX 287 326 333 337 339 338 338 327 329 2954
OM5MF 292 321 331 335 338 335 330 323 324 2929
OM3JW 216 310 336 339 340 339 340 330 337 2887
OM5DM 248 300 327 328 334 328 328 317 307 2817
OM3SX 242 281 321 329 336 328 330 303 293 2763
OM2VL 265 306 321 312 334 311 330 275 306 2760
OM5CD 279 284 317 313 317 310 309 287 284 2700
OM3TWM 177 253 303 296 317 311 308 283 281 2529
OM2FY 159 254 296 296 298 305 294 281 280 2463
OM8ON 73 206 305 295 316 297 307 282 279 2360
OM2KM 124 223 265 317 272 289 264 243 239 2236
OM2DX 109 166 240 269 311 286 312 260 281 2234
OM2ZZ 126 174 242 257 278 268 273 249 237 2104
OM8FR 65 156 242 257 279 275 272 263 245 2054
OM0ST 78 150 180 157 216 211 221 176 193 1582
OM7LM 73 130 225 194 219 199 218 124 149 1531
OM8GT 33 79 150 170 254 194 237 174 204 1495
OM6CI 22 48 97 19 290 231 282 196 230 1415
OM5CM 98 159 178 147 205 141 193 103 168 1392
OM7RU 172 195 245 38 256 28 237 10 208 1389
OM5CX 69 117 99   255   219   155 914
OM1HMI 14 60 78 54 95 81 99 83 86 650
OM3CFR 36 74 111 17 134 13 107   48 540
OM7OB 11 67 99   127 1 131 1 52 489
OM3CM                 289 289
OM1BCO 1 26 43   52   47   55 224
OM8ATE   2 3   11       3 19