OM DX Toplist k 31.12.2022
MIX CW FONE DIGI
značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme
OM3JW 340 364 OM3JW 339 355 OM3JW 340 357 OM3JW 334 334
OM3KFO 340 353 OM3KFO 339 350 OM3KFO 340 352 OM3KFO 331 331
OM5DP 340 350 OM5DP 339 349 OM5DP 340 350 OM5MF 327 329
OM3DX 340 350 OM3DX 338 348 OM3DX 340 349 OM2VL 304 304
OM3JH 340 347 OM5MF 338 348 OM5MF 339 346 OM5CD 302 303
OM5MF 339 349 OM3SX 338 340 OM3JH 336 342 OM3DX 284 284
OM2VL 339 345 OM2KM 337 345 OM2VL 334 340 OM5DM 277 280
OM3SX 338 340 OM8ON 336 346 OM5DM 334 337 OM7PY 220 222
OM3XX 337 347 OM5CD 335 339 OM7PY 323 330 OM6CI 189 189
OM2KM 337 345 OM2VL 334 340 OM3TWM 322 324 OM0CS 189 189
OM5CD 337 341 OM7CA 334 339 OM6CI 319 319 OM1CI 168 168
OM8ON 336 346 OM5DM 334 337 OM7CA 305 306 OM3JH 136 136
OM7CA 336 339 OM5TZ 327 333 OM5CD 304 308 OM2FY 134 134
OM5DM 336 339 OM3JH 325 331 OM3IM 301 302 OM7LM 131 131
OM7TJ 335 345 OM3TWM 323 325 OM5TZ 294 299 OM2ZZ 73 74
OM5TZ 333 339 OM7TJ 321 330 OM2FY 292 297 OM5TZ 50 50
OM3TWM 326 328 OM2FY 321 326 OM7TJ 271 277
OM6CI 324 324 OM3IM 312 313 OM8ON 259 265
OM2FY 323 328 OM7PY 303 336 OM0CS 240 240
OM3IM 322 325 OM2ZZ 293 296 OM2ZZ 217 219
OM7PY 302 327 OM0CS 284 287 OM7OB 186 189
OM2ZZ 295 298 OM7LM 275 276 OM7LM 182 182
OM0CS 293 296 OM7AG 253 253 OM7AG 131 131
OM7LM 279 280 OM8VL 213 213 OM1CI 57 57
OM7AG 262 262 OM7VF 210 215 OM8VL 15 15
OM8VL 218 218 OM7VF 210 215 SWL
OM7VF 213 217 OM3CDN 158 162 značka platné zeme všetky zeme
OM7VF 213 217 OM6CI 15 15 OM3-27707 340 351
OM3RKA 207 212
OM1CI 175 175
RTTY PSK JT65 FT8 SSTV
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 334 OM7PY 231 OM7PY 145 OM3DX 283 OM7PY 48
OM3KFO 329 OM5MF 209 OM3JW 281
OM5DP 323 OM5CD 119 OM5MF 270
OM5MF 318 OM2ZZ 32 OM5CD 247
OM2VL 304 OM6CI 10 OM7PY 222
OM7PY 301 OM7TJ 209
OM5CD 276 OM3IM 201
OM6CI 165 OM1CI 168
OM3XX 158 OM6CI 65
OM2ZZ 66 OM2ZZ 64
IOTA WPX MIX WPX CW WPX FONE USA CA
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 1124 OM7PY 4655 OM3CND 5421 OM3TWM 3504 OM2VL 3077
OM5DP 1049 OM3TWM 3812 OM7PY 3742 OM2VL 3003 OM3TWM 1586
OM5MF 1007 OM2VL 3655 OM2VL 2953 OM7PY 2700 OM7AG 336
OM3DX 1005 OM0CS 2988 OM8ON 2837 OM0CS 1623
OM3XX 991 OM7TJ 2872 OM7TJ 2451 OM7TJ 1334
OM7CA 894 OM8ON 2872 OM0CS 2247 OM2ZZ 981
OM3SX 801 OM7LM 2382 OM7LM 2158 OM7LM 697
OM3TWM 717 OM2ZZ 2242 OM3CDN 2001 OM7AG 463
OM7TJ 578 OM7AG 1993 OM2ZZ 1928 OM8ON 368
OM8ON 541 OM7AG 1662
OM5TZ 486 OM2FY 1576
OM2FY 466 OM3TWM 1413
OM2ZZ 320
OM3CDN 184
1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3KFO 305 OM3KFO 332 OM5DP 339 OM3JW 338 OM3JW 339
OM5DP 292 OM5DP 327 OM3JW 336 OM3KFO 338 OM5DP 339
OM5MF 291 OM3DX 326 OM3KFO 336 OM5DP 336 OM3DX 339
OM3DX 281 OM5MF 321 OM3DX 333 OM3DX 335 OM3KFO 339
OM5CD 276 OM3JW 310 OM5MF 330 OM5MF 332 OM5MF 338
OM2VL 262 OM2VL 305 OM5DM 326 OM3SX 328 OM3SX 335
OM5DM 246 OM5DM 299 OM2VL 321 OM5DM 326 OM2VL 334
OM3SX 225 OM5CD 278 OM3SX 321 OM7CA 318 OM5DM 333
OM3JW 216 OM3SX 273 OM5CD 314 OM2KM 317 OM3JH 327
OM3TWM 176 OM3TWM 250 OM8ON 305 OM2VL 312 OM7CA 323
OM2FY 150 OM2FY 244 OM3TWM 302 OM5CD 311 OM3TWM 317
OM7CA 146 OM7CA 239 OM7CA 292 OM8ON 295 OM8ON 316
OM0CS 141 OM2KM 223 OM2FY 290 OM3TWM 294 OM5CD 315
OM2KM 124 OM8ON 205 OM2KM 265 OM2FY 284 OM7PY 310
OM2ZZ 123 OM0CS 202 OM7PY 245 OM7TJ 253 OM2FY 294
OM7TJ 84 OM2ZZ 171 OM0CS 245 OM3IM 239 OM3IM 290
OM7PY 83 OM3IM 130 OM2ZZ 231 OM2ZZ 235 OM6CI 289
OM7AG 77 OM7PY 130 OM3IM 228 OM3JH 226 OM7TJ 276
OM7LM 73 OM7TJ 129 OM7LM 222 OM0CS 214 OM2KM 272
OM8ON 73 OM7LM 128 OM7TJ 220 OM7PY 192 OM2ZZ 259
OM3IM 50 OM7AG 94 OM3JH 186 OM7LM 190 OM0CS 216
OM8VL 33 OM3JH 84 OM7AG 169 OM7AG 105 OM7LM 214
OM8SL 22 OM1CI 70 OM8VL 105 OM8SL 104 OM7AG 190
OM6CI 22 OM7OB 66 OM1CI 100 OM1CI 101 OM8SL 131
OM7OB 11 OM8SL 58 OM6CI 97 OM8VL 76 OM7OB 127
OM3JH 4 OM8VL 50 OM7OB 97 OM6CI 19 OM8VL 110
OM1CI 1 OM6CI 48 OM8SL 86 OM1CI 95
OM8VL 5
18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 338 OM3JW 340 OM3KFO 329 OM3JW 337
OM3DX 337 OM3KFO 340 OM3JW 328 OM3KFO 334
OM3KFO 337 OM5DP 339 OM5DP 327 OM5DP 332
OM5DP 336 OM3DX 338 OM3DX 325 OM3DX 327
OM5MF 334 OM3SX 329 OM5MF 321 OM5MF 322
OM5DM 326 OM5MF 329 OM5DM 314 OM5DM 303
OM3SX 325 OM2VL 328 OM3SX 294 OM2VL 301
OM2VL 311 OM5DM 327 OM8ON 280 OM7PY 289
OM3TWM 311 OM7PY 316 OM7CA 280 OM3SX 279
OM5CD 307 OM7CA 308 OM3TWM 278 OM8ON 275
OM7CA 306 OM8ON 307 OM5CD 277 OM5CD 273
OM8ON 297 OM3TWM 306 OM2VL 273 OM3TWM 269
OM2FY 292 OM3JH 301 OM2FY 259 OM2FY 264
OM2KM 289 OM5CD 297 OM2KM 243 OM3JH 262
OM3IM 277 OM2FY 281 OM3IM 228 OM7CA 260
OM2ZZ 253 OM6CI 281 OM2ZZ 223 OM2KM 239
OM7PY 250 OM2KM 264 OM0CS 209 OM6CI 230
OM3JH 248 OM7TJ 258 OM6CI 195 OM3IM 216
OM0CS 233 OM2ZZ 250 OM7PY 172 OM2ZZ 213
OM6CI 231 OM3IM 247 OM7TJ 161 OM0CS 211
OM7TJ 223 OM0CS 238 OM3JH 152 OM7TJ 173
OM7LM 191 OM7LM 212 OM7LM 111 OM7AG 130
OM8VL 158 OM7AG 175 OM7AG 85 OM7LM 129
OM8SL 137 OM7OB 130 OM8VL 82 OM8SL 80
OM7AG 135 OM8VL 129 OM8SL 79 OM8VL 60
OM1CI 103 OM8SL 115 OM1CI 69 OM1CI 59
OM7OB 1 OM1CI 104 OM7OB 1 OM7OB 52
TOP LIST All Band
značka 1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz 18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz Spolu
OM3KFO 305 332 336 338 339 337 340 329 334 2990
OM5DP 292 327 339 336 339 336 339 327 332 2967
OM3DX 281 326 333 335 339 337 338 325 327 2941
OM5MF 291 321 330 332 338 334 329 321 322 2918
OM3JW 216 310 336 338 339 338 340 328 337 2882
OM5DM 246 299 326 326 333 326 327 314 303 2800
OM2VL 262 305 321 312 334 311 328 273 301 2747
OM3SX 225 273 321 328 335 325 329 294 279 2709
OM5CD 276 278 314 311 315 307 297 277 273 2648
OM3TWM 176 250 302 294 317 311 306 278 269 2503
OM7CA 146 239 292 318 323 306 308 280 260 2472
OM2FY 150 244 290 284 294 292 281 259 264 2358
OM8ON 73 205 305 295 316 297 307 280 275 2353
OM2KM 124 223 265 317 272 289 264 243 239 2236
OM7PY 83 130 245 192 310 250 316 172 289 1987
OM2ZZ 123 171 231 235 259 253 250 223 213 1958
OM0CS 141 202 245 214 216 233 238 209 211 1909
OM3IM 50 130 228 239 290 277 247 228 216 1905
OM3JH 4 84 186 226 327 248 301 152 262 1790
OM7TJ 84 129 220 253 276 223 258 161 173 1777
OM7LM 73 128 222 190 214 191 212 111 129 1470
OM6CI 22 48 97 19 289 231 281 195 230 1412
OM7AG 77 94 169 105 190 135 175 85 130 1160
OM8SL 22 58 86 104 131 137 115 79 80 812
OM8VL 33 50 105 76 110 158 129 82 60 803
OM1CI 1 70 100 101 95 103 104 69 59 702
OM7OB 11 66 97   127 1 130 1 52 485