OM DX Toplist k 31.12.2021
MIX CW FONE DIGI
značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme
OM3JW 340 364 OM3JW 339 355 OM3JW 340 357 OM3JW 334 339
OM3KFO 340 353 OM3KFO 339 350 OM3KFO 340 352 OM3KFO 329 329
OM3DX 340 350 OM5DP 339 349 OM5DP 340 350 OM5MF 326 328
OM5DP 340 350 OM3DX 338 348 OM3DX 340 349 OM2VL 302 302
OM3JH 340 347 OM5MF 338 348 OM5MF 339 346 OM5CD 299 300
OM5NU 340 347 OM3SX 338 340 OM3JH 336 342 OM3DX 253 253
OM5MF 339 349 OM2KM 337 345 OM2VL 334 340 OM3WBY 240 240
OM2VL 339 345 OM8ON 336 346 OM5NU 330 334 OM8GT 217 217
OM3SX 338 340 OM5NU 336 343 OM3TWM 322 324 OM6CI 169 169
OM3XX 337 347 OM5CD 335 339 OM6CI 319 319 OM8JP 159 159
OM2KM 337 345 OM2VL 334 340 OM5CD 304 308 OM3JH 136 136
OM5CD 337 341 OM5TZ 327 333 OM3IM 299 301 OM5NA 134 135
OM8ON 336 346 OM3JH 325 331 OM5TZ 294 299 OM7LM 131 11
OM7TJ 334 344 OM3TWM 322 324 OM2FY 293 297 OM5NU 57 57
OM5TZ 333 339 OM7TJ 321 330 OM7TJ 270 276 OM7RU 39 39
OM3TWM 325 327 OM2FY 321 326 OM4KK 263 263 OM8ST 7 7
OM2FY 323 328 OM3IM 311 312 OM8ON 258 264
OM6CI 323 323 OM7RU 278 280 OM8GT 240 240
OM3IM 320 323 OM7LM 275 276 OM7RU 237 238
OM7RU 287 289 OM8VL 212 212 OM3WBY 201 201
OM8GT 280 280 OM5NA 193 195 OM8JP 200 200
OM7LM 279 280 OM3CDN 157 161 OM7OB 184 187
OM3WBY 267 269 OM8JP 123 123 OM7LM 175 175
OM5NA 214 216 OM7AG 105 105 OM5NA 96 97
OM8VL 212 212 OM3WBY 37 37 OM8ST 76 76
OM8JP 210 210 OM6CI 15 15 SWL
OM3RKA 199 204 značka platné zeme všetky zeme
OM7OB 184 187 OM2VL 340 351
OM8ST 76 76
RTTY PSK JT65 FT8 SSTV
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 334 OM5MF 209 OM3WBY 88 OM3JW 263 OM3WBY 5
OM3KFO 329 OM3WBY 176 OM5NA 48 OM5MF 257
OM5MF 318 OM5CD 118 OM3DX 253
OM2VL 302 OM5NA 19 OM5CD 232
OM5CD 276 OM6CI 10 OM3WBY 225
OM5DP 223 OM4KK 150
OM6CI 165 OM3IM 130
OM3XX 156 OM5NA 100
OM3WBY 151 OM6CI 45
OM8JP 148
OM5NA 90
OM5NU 57
IOTA WPX MIX WPX CW WPX FONE USA CA
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 1124 OM3TWM 3758 OM3CND 5378 OM3TWM 3456 OM2VL 3063
OM5DP 1048 OM2VL 3567 OM2VL 2862 OM2VL 2934 OM3TWM 1553
OM5MF 1002 OM3WBY 2887 OM8ON 2737 OM4KK 2190 OM3WBY 393
OM3DX 1001 OM7TJ 2807 OM7TJ 2411 OM7TJ 1304 OM7AG 340
OM3XX 989 OM8ON 2772 OM7LM 2069 OM5NU 942 OM5NA 202
OM3SX 796 OM4KK 2293 OM3CDN 1938 OM8GT 750
OM3TWM 707 OM7LM 2287 OM5NU 1726 OM5NA 600
OM7TJ 571 OM8GT 2219 OM5NA 1463 OM7LM 591
OM8ON 537 OM5NU 1943 OM3TWM 1392 OM3WBY 491
OM5TZ 484 OM5NA 1931 OM3WBY 77 OM8ON 361
OM2FY 462
OM8GT 369
OM5NU 352
OM8VL 245
OM4KK 211
OM3CDN 179
OM5NA 141
1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3KFO 305 OM3KFO 332 OM5DP 339 OM3JW 338 OM3DX 339
OM5DP 292 OM5DP 327 OM3JW 336 OM3KFO 338 OM3JW 339
OM5MF 290 OM3DX 326 OM3KFO 336 OM5DP 336 OM3KFO 339
OM3DX 281 OM5MF 321 OM3DX 333 OM3DX 334 OM5DP 339
OM5CD 276 OM3JW 309 OM5MF 330 OM5MF 331 OM5MF 338
OM5NU 270 OM2VL 305 OM5NU 326 OM3SX 327 OM3SX 335
OM2VL 262 OM5NU 304 OM2VL 321 OM2KM 317 OM2VL 334
OM3JW 216 OM5CD 275 OM3SX 321 OM5NU 316 OM5NU 331
OM3SX 213 OM3SX 267 OM5CD 313 OM2VL 312 OM3JH 327
OM3TWM 171 OM3TWM 248 OM8ON 305 OM5CD 310 OM3TWM 316
OM7RU 167 OM2FY 244 OM3TWM 301 OM8ON 295 OM8ON 316
OM2FY 150 OM2KM 223 OM2FY 289 OM3TWM 290 OM5CD 314
OM2KM 124 OM8ON 205 OM2KM 264 OM2FY 284 OM2FY 293
OM7TJ 80 OM7RU 189 OM7RU 233 OM7TJ 246 OM6CI 289
OM3WBY 76 OM3IM 130 OM3IM 227 OM3IM 228 OM3IM 288
OM7AG 76 OM7LM 128 OM7LM 221 OM3JH 224 OM2KM 272
OM7LM 73 OM7TJ 125 OM7TJ 215 OM7LM 188 OM7TJ 264
OM8ON 73 OM3WBY 117 OM3JH 186 OM3WBY 176 OM8GT 262
OM3IM 50 OM4KK 98 OM7AG 168 OM7AG 113 OM7RU 244
OM4KK 46 OM7AG 93 OM3WBY 164 OM8GT 111 OM3WBY 227
OM8VL 35 OM3JH 84 OM5NA 134 OM4KK 107 OM7LM 211
OM5NA 25 OM5NA 81 OM8GT 112 OM8SL 106 OM7AG 190
OM8SL 25 OM7OB 66 OM8VL 101 OM5NA 85 OM4KK 180
OM6CI 22 OM8SL 59 OM6CI 97 OM8VL 84 OM5NA 147
OM7OB 11 OM8ST 51 OM7OB 97 OM7RU 33 OM8SL 136
OM3JH 4 OM8VL 49 OM4KK 95 OM6CI 19 OM7OB 125
OM6CI 48 OM8SL 90 OM7KW 41 OM8ST 62
OM8GT 26 OM8ST 54 OM7RU 30 OM8VL 5
OM0MO 24
18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 338 OM3JW 340 OM3JW 328 OM3JW 337
OM3KFO 337 OM3KFO 340 OM3KFO 328 OM3KFO 334
OM3DX 336 OM5DP 339 OM5DP 327 OM5DP 332
OM5DP 336 OM3DX 338 OM3DX 324 OM3DX 327
OM5MF 334 OM5MF 329 OM5MF 321 OM5MF 322
OM3SX 325 OM2VL 328 OM3SX 288 OM2VL 300
OM2VL 311 OM3SX 327 OM5NU 286 OM5NU 293
OM3TWM 311 OM5NU 317 OM8ON 278 OM3CM 290
OM5CD 307 OM8ON 307 OM3TWM 277 OM3SX 275
OM5NU 306 OM3TWM 304 OM5CD 276 OM8ON 274
OM8ON 296 OM3JH 301 OM2VL 272 OM5CD 272
OM2FY 291 OM5CD 296 OM2FY 259 OM3TWM 268
OM2KM 289 OM2FY 281 OM2KM 243 OM2FY 264
OM3IM 271 OM6CI 280 OM3IM 222 OM3JH 262
OM3JH 248 OM2KM 264 OM6CI 195 OM2KM 239
OM6CI 231 OM3IM 246 OM7TJ 160 OM6CI 230
OM7TJ 222 OM8GT 242 OM3JH 137 OM3IM 213
OM3WBY 193 OM7TJ 234 OM3WBY 132 OM7RU 199
OM7LM 185 OM7RU 227 OM8GT 128 OM8GT 195
OM8GT 183 OM4KK 210 OM7LM 106 OM4KK 194
OM8VL 150 OM7LM 201 OM4KK 104 OM7TJ 170
OM8SL 149 OM3WBY 198 OM8SL 103 OM3WBY 159
OM7AG 127 OM7AG 175 OM8VL 89 OM7AG 130
OM4KK 113 OM7OB 130 OM7AG 85 OM7LM 127
OM5NA 61 OM8VL 125 OM5NA 32 OM5NA 104
OM7RU 20 OM8SL 122 OM7RU 5 OM8SL 90
OM7OB 1 OM5NA 119 OM7OB 1 OM8VL 55
OM8ST 47 OM7OB 52
OM8ST 5
TOP LIST All Band
značka 1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz 18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz Spolu
OM3KFO 305 332 336 338 339 337 340 328 334 2989
OM5DP 292 327 339 336 339 336 339 327 332 2967
OM3DX 281 326 333 334 339 336 338 324 327 2938
OM5MF 290 321 330 331 338 334 329 321 322 2916
OM3JW 216 309 336 338 339 338 340 328 337 2881
OM5NU 270 304 326 316 331 306 317 286 293 2749
OM2VL 262 305 321 312 334 311 328 272 300 2745
OM3SX 213 267 321 327 335 325 327 288 275 2678
OM5CD 276 275 313 310 314 307 296 276 272 2639
OM3TWM 171 248 301 290 316 311 304 277 268 2486
OM2FY 150 244 289 284 293 291 281 259 264 2355
OM8ON 73 205 305 295 316 296 307 278 274 2349
OM2KM 124 223 264 317 272 289 264 243 239 2235
OM3IM 50 130 227 228 288 271 246 222 213 1875
OM3JH 4 84 186 224 327 248 301 137 262 1773
OM7TJ 80 125 215 246 264 222 234 160 170 1716
OM3WBY 76 117 164 176 227 193 198 132 159 1442
OM7LM 73 128 221 188 211 185 201 106 127 1440
OM6CI 22 48 97 19 289 231 280 195 230 1411
OM7RU 167 189 233 33 244 20 227 5 199 1317
OM8GT   26 112 111 262 183 242 128 195 1259
OM7AG 76 93 168 113 190 127 175 85 130 1157
OM4KK 46 98 95 107 180 113 210 104 194 1147
OM8SL 25 59 90 106 136 149 122 103 90 880
OM5NA 25 81 134 85 147 61 119 32 104 788
OM8VL 35 49 101 84 5 150 125 89 55 693
OM7OB 11 66 97   125 1 130 1 52 483
OM3CM                 290 290
OM8ST   51 54   62   47   5 219