OM DX Toplist k 31.12.2020
MIX CW FONE DIGI
značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme
OM3JW 340 364 OM3JW 339 355 OM3JW 340 357 OM3JW 334 339
OM3MB 340 360 OM3MB 339 353 OM5DP 340 350 OM3EY 334 334
OM3DX 340 350 OM5DP 339 349 OM3DX 340 349 OM5MF 326 328
OM5DP 340 350 OM3EY 339 339 OM3EY 340 340 OM5DP 323 323
OM3JH 340 347 OM3DX 338 348 OM3MB 339 353 OM5CD 299 300
OM5NU 340 345 OM5MF 338 348 OM5MF 339 346 OM2VL 297 297
OM3EY 340 340 OM3SX 338 340 OM3JH 335 341 OM3DX 248 248
OM5MF 339 349 OM2KM 337 341 OM2VL 333 339 OM3WBY 236 236
OM2VL 339 345 OM8ON 336 346 OM5DM 332 335 OM5DM 223 226
OM7CA 339 336 OM5CD 335 339 OM3TWM 321 323 OM7KW 222 222
OM3SX 338 340 OM7CA 334 337 OM5CD 304 308 OM8CD 171 171
OM3XX 337 347 OM2VL 333 339 OM5NU 304 306 OM0ST 159 159
OM2KM 337 341 OM5NU 333 337 OM7CA 304 305 OM3JH 135 135
OM5CD 337 341 OM5DM 333 336 OM3IM 296 299 OM0MO 103 103
OM8ON 336 346 OM5TZ 325 331 OM2FY 293 297 OM0GT 90 90
OM5DM 336 339 OM3JH 324 330 OM5TZ 291 296 OM2ZZ 73 74
OM7TJ 334 344 OM3TWM 322 324 OM7KW 283 283
OM5TZ 332 338 OM7TJ 321 330 OM7TJ 268 274
OM3TWM 325 327 OM2FY 320 325 OM4KK 263 263
OM2FY 323 328 OM3IM 311 312 OM8ON 257 263
OM3IM 320 323 OM2ZZ 292 295 OM7RU 236 237
OM2ZZ 294 297 OM0GT 290 293 OM0ST 216 216
OM7KW 293 293 OM7RU 276 278 OM2ZZ 214 216
OM0GT 290 293 OM0ST 254 254 OM3WBY 200 200
OM7RU 286 288 OM8VL 211 211 OM0GT 125 126
OM0ST 278 278 OM2TS 210 210 OM2TS 85 85 SWL
OM3WBY 266 267 OM8CD 173 173 OM8CD 76 76 značka platné zeme všetky zeme
OM4KK 264 264 OM3CDN 154 158 OM8VL 14 14 OM2VL 339 350
OM8VL 225 225 OM3WBY 37 37
OM8CD 213 213
OM2TS 211 211
OM3RKA 192 197
OM0MO 103 103
RTTY PSK JT65 FT8 SSTV
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3EY 334 OM5MF 209 OM8CD 94 OM5MF 252 OM3EY 120
OM3JW 334 OM3WBY 172 OM3WBY 87 OM3DX 248 OM3WBY 1
OM5DP 323 OM8CD 128 OM3JW 246
OM5MF 318 OM5CD 118 OM5CD 219
OM2VL 297 OM0GT 90 OM3WBY 211
OM5CD 277 OM2ZZ 32 OM8CD 156
OM5DM 223 OM4KK 147
OM7KW 222 OM0MO 103
OM3XX 151
OM3WBY 143
OM3JH 135
OM8CD 111
OM2ZZ 66
IOTA WPX MIX WPX CW WPX FONE USA CA
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 1124 OM3MB 5785 OM3CND 5256 OM3TWM 3211 OM2VL 3005
OM5DP 1046 OM3TWM 3534 OM2VL 2820 OM2VL 2789 OM3TWM 1724
OM3DX 997 OM2VL 3498 OM8ON 2664 OM4KK 1361 OM5DP 1650
OM5MF 996 OM7TJ 2740 OM7TJ 2367 OM7TJ 1270
OM3XX 986 OM8ON 2699 OM3CDN 1906 OM2FY 1039
OM7CA 980 OM3WBY 2651 OM2ZZ 1828 OM3WBY 487
OM3SX 784 OM8CD 2388 OM2FY 1547 OM2ZZ 431
OM3TWM 695 OM4KK 2097 OM0GT 1371 OM0GT 369
OM7TJ 564 OM2FY 2002 OM3TWM 1366 OM8ON 350
OM8ON 532 OM2ZZ 1941 OM8CD 908 OM2TS 252
OM5TZ 463 OM0GT 1645 OM2TS 783 OM8CD 210
OM2FY 447 OM2TS 912 OM3WBY 71
OM0GT 363
OM2ZZ 316
OM7KW 251
OM8VL 232
OM4KK 211
OM8CD 209
OM3CDN 179
OM2TS 164
1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3EY 316 OM3EY 338 OM3EY 339 OM3EY 339 OM3DX 339
OM5DP 292 OM5DP 327 OM5DP 339 OM3JW 338 OM3EY 339
OM5MF 290 OM3DX 326 OM3JW 336 OM5DP 336 OM3JW 339
OM3DX 278 OM5MF 321 OM3DX 333 OM3DX 334 OM5DP 339
OM5CD 270 OM3JW 309 OM5MF 330 OM5MF 331 OM5MF 338
OM2VL 261 OM2VL 305 OM5DM 324 OM3SX 327 OM3SX 335
OM5DM 237 OM5DM 294 OM3SX 321 OM5DM 320 OM2VL 334
OM3JW 215 OM5CD 270 OM2VL 320 OM7CA 316 OM5DM 333
OM3SX 204 OM3SX 258 OM5CD 311 OM2KM 315 OM3MB 332
OM7RU 167 OM3TWM 247 OM3MB 306 OM2VL 310 OM3JH 327
OM3TWM 163 OM2FY 243 OM8ON 305 OM5CD 307 OM7CA 322
OM2FY 149 OM7CA 237 OM3TWM 301 OM8ON 295 OM3TWM 316
OM7CA 146 OM2KM 223 OM7CA 291 OM3TWM 290 OM8ON 314
OM2KM 123 OM3MB 205 OM2FY 289 OM2FY 284 OM5CD 313
OM2ZZ 121 OM8ON 205 OM2KM 262 OM3MB 258 OM2FY 293
OM3MB 80 OM7RU 187 OM2ZZ 229 OM7TJ 245 OM3IM 284
OM7TJ 79 OM2ZZ 168 OM7RU 226 OM2ZZ 230 OM2KM 272
OM0ST 78 OM0ST 145 OM3IM 219 OM3JH 222 OM7TJ 261
OM3WBY 73 OM3IM 128 OM7TJ 215 OM3IM 218 OM2ZZ 258
OM8ON 73 OM7TJ 125 OM3JH 186 OM0GT 196 OM7RU 241
OM8CD 52 OM3WBY 108 OM0ST 170 OM3WBY 165 OM0GT 236
OM3IM 47 OM7KW 102 OM3WBY 161 OM0ST 139 OM7KW 231
OM7KW 46 OM2TS 98 OM7KW 148 OM8CD 128 OM3WBY 219
OM8VL 30 OM4KK 98 OM0GT 147 OM2TS 110 OM0ST 197
OM0GT 26 OM3JH 82 OM2TS 122 OM8SL 102 OM4KK 180
OM8SL 20 OM0GT 72 OM8CD 113 OM8VL 84 OM8CD 143
OM3JH 4 OM8CD 68 OM8VL 99 OM7KW 41 OM8SL 134
OM0MO 63 OM4KK 95 OM7RU 30 OM8VL 105
OM8SL 58 OM8SL 89 OM0MO 24 OM2TS 102
OM8VL 49 OM0MO 88 OM0MO 56
18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3EY 339 OM3EY 340 OM3EY 336 OM3EY 338
OM3JW 338 OM3JW 340 OM3JW 328 OM3JW 337
OM3DX 336 OM5DP 339 OM3DX 324 OM5DP 332
OM5DP 336 OM3DX 338 OM5DP 324 OM3DX 327
OM5MF 334 OM3MB 333 OM5MF 320 OM5MF 322
OM3SX 325 OM5MF 329 OM5DM 308 OM3MB 305
OM5DM 325 OM2VL 327 OM3MB 290 OM2VL 300
OM3MB 319 OM3SX 326 OM3SX 286 OM5DM 299
OM3TWM 311 OM5DM 325 OM7CA 279 OM8ON 274
OM2VL 307 OM7CA 308 OM8ON 278 OM3SX 272
OM5CD 306 OM8ON 307 OM3TWM 276 OM5CD 270
OM7CA 306 OM3TWM 302 OM5CD 273 OM3TWM 268
OM8ON 295 OM3JH 301 OM2VL 267 OM2FY 264
OM2FY 291 OM5CD 294 OM2FY 258 OM3JH 261
OM2KM 289 OM2FY 281 OM2KM 243 OM7CA 258
OM3IM 266 OM2KM 264 OM2ZZ 221 OM2KM 239
OM2ZZ 249 OM2ZZ 248 OM3IM 212 OM2ZZ 211
OM3JH 243 OM3IM 241 OM7TJ 157 OM3IM 210
OM0GT 219 OM7KW 235 OM0ST 150 OM7RU 199
OM7TJ 217 OM7TJ 234 OM3JH 134 OM4KK 194
OM0ST 186 OM7RU 223 OM0GT 133 OM7TJ 168
OM3WBY 185 OM4KK 206 OM3WBY 106 OM7KW 164
OM8CD 150 OM0GT 198 OM4KK 102 OM0ST 156
OM8VL 150 OM0ST 192 OM8CD 98 OM3WBY 148
OM8SL 145 OM3WBY 188 OM8SL 92 OM0GT 146
OM7KW 137 OM8CD 147 OM8VL 80 OM8CD 112
OM2TS 109 OM8VL 123 OM7KW 58 OM8SL 84
OM4KK 106 OM8SL 120 OM2TS 17 OM8VL 52
OM7RU 20 OM2TS 69 OM7RU 5 OM2TS 18
OM0MO 9 OM0MO 6 OM0MO 1
TOP LIST All Band
značka 1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz 18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz Spolu
OM3EY 316 338 339 339 339 339 340 336 338 3024
OM5DP 292 327 339 336 339 336 339 324 332 2964
OM3DX 278 326 333 334 339 336 338 324 327 2935
OM5MF 290 321 330 331 338 334 329 320 322 2915
OM3JW 215 309 336 338 339 338 340 328 337 2880
OM5DM 237 294 324 320 333 325 325 308 299 2765
OM2VL 261 305 320 310 334 307 327 267 300 2731
OM3SX 204 258 321 327 335 325 326 286 272 2654
OM5CD 270 270 311 307 313 306 294 273 270 2614
OM3TWM 163 247 301 290 316 311 302 276 268 2474
OM7CA 146 237 291 316 322 306 308 279 258 2463
OM3MB 80 205 306 258 332 319 333 290 305 2428
OM2FY 149 243 289 284 293 291 281 258 264 2352
OM8ON 73 205 305 295 314 295 307 278 274 2346
OM2KM 123 223 262 315 272 289 264 243 239 2230
OM2ZZ 121 168 229 230 258 249 248 221 211 1935
OM3IM 47 128 219 218 284 266 241 212 210 1825
OM3JH 4 82 186 222 327 243 301 134 261 1760
OM7TJ 79 125 215 245 261 217 234 157 168 1701
OM0ST 78 145 170 139 197 186 192 150 156 1413
OM0GT 26 72 147 196 236 219 198 133 146 1373
OM3WBY 73 108 161 165 219 185 188 106 148 1353
OM7RU 167 187 226 30 241 20 223 5 199 1298
OM7KW 46 102 148 41 231 137 235 58 164 1162
OM8CD 52 68 113 128 143 150 147 98 112 1011
OM4KK   98 95   180 106 206 102 194 981
OM8SL 20 58 89 102 134 145 120 92 84 844
OM8VL 30 49 99 84 105 150 123 80 52 772
OM2TS   98 122 110 102 109 69 17 18 645
OM0MO 0 63 88 24 56 9 6 1 0 247