OM DX Toplist k 31.12.2019
MIX CW FONE DIGI
značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme
OM3JW 340 364 OM3JW 339 355 OM3JW 340 357 OM5XX 336 343
OM3MB 340 360 OM3MB 339 353 OM3KFO 340 352 OM3PC 336  
OM3KFO 340 353 OM3KFO 339 350 OM5XX 340 351 OM3JW 334 339
OM5XX 340 351 OM5XX 339 350 OM5DP 340 350 OM3EY 334 334
OM3DX 340 350 OM5DP 339 349 OM3DX 340 349 OM3KFO 328  
OM5DP 340 350 OM3PC 339 348 OM3PC 340 349 OM5MF 325 327
OM3PC 340 349 OM3EY 339 339 OM3EY 340 340 OM2VL 300 300
OM3JH 340 347 OM3DX 338 348 OM3MB 339 353 OM5CD 291 292
OM3EY 340 340 OM5MF 338 348 OM5MF 339 346 OM7PY 220 220
OM5MF 339 349 OM3SX 338 340 OM3JH 336 342 OM3DX 218 218
OM2VL 339 345 OM2KM 337 345 OM2VL 334 340 OM5DM 217 220
OM3SX 338 340 OM8ON 336 346 OM5DM 332 335 OM8LA 173 173
OM3XX 337 347 OM5CD 335 338 OM7PY 331 330 OM6CI 169 169
OM2KM 337 345 OM2VL 334 340 OM3TWM 320 322 OM0ST 141 141
OM5CD 337 341 OM7CA 334 337 OM6CI 319 319 OM7AG 134 134
OM8ON 336 346 OM5DM 333 336 OM7CA 304 305 OM2MS 114 114
OM5DM 336 339 OM3JH 323 329 OM5CD 302 306 OM0CS 103 103
OM7CA 336 339 OM5TZ 321 327 OM2FY 293 297 OM1AKU 78 109
OM7TJ 334 344 OM7TJ 320 329 OM5TZ 286 291 OM3CFR 76 76
OM5TZ 331 337 OM2FY 320 325 OM2AGN 269 269 OM2ZZ 72 73
OM3TWM 324 326 OM3TWM 320 322 OM7TJ 265 271
OM2FY 323 328 OM7PY 300 336 OM8ON 257 263
OM6CI 323 323 OM2ZZ 291 294 OM0CS 238 238
OM7PY 302 327 OM0CS 281 284 OM7RU 230 231
OM2AGN 302 302 OM7RU 276 278 OM0ST 216 216
OM2ZZ 293 296 OM8LA 273 273 OM2ZZ 212 214 SWL
OM0CS 289 292 OM2AGN 272 272 OM8LA 149 149 značka platné zeme všetky zeme
OM3CM 289 290 OM7AG 252 252 OM7AG 131 131 OM3-27707 340 351
OM7RU 284 286 OM0ST 250 250 OM7TW 102 102
OM8LA 277 277 OM8VL 211 211 OM2TS 83 83
OM0ST 276 276 OM2TS 210 210 OM1AKU 69 88
OM7AG 261 261 OM3CFR 148 148 OM2MS 52 52
OM8VL 217 217 OM3CDN 146 150 OM3CFR 25 25
OM2TS 211 211 OM2MS 127 127 OM8VL 6 6
OM3RKA 178 182 OM4ANO 116 119
OM3CFR 174 174 OM1AKU 54 86
OM2MS 165 165 OM6CI 15 15
OM1AKU 104 136
OM7TW 102 102
RTTY PSK JT65 FT8 SSTV
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM5XX 337 OM5XX 266 OM5XX 205 OM5XX 267 OM5XX 144
OM3PC 336 OM7PY 231 OM7PY 140 OM5MF 228 OM3EY 119
OM3EY 334 OM3EY 230 OM3CFR 13 OM7PY 220 OM7PY 48
OM3JW 334 OM5MF 209 OM3DX 218
OM3KFO 328 OM5CD 118 OM5CD 186
OM5DP 323 OM2MS 68 OM2MS 105
OM5MF 318 OM3CFR 33 OM1AKU 78
OM7PY 301 OM6CI 10 OM6CI 30
OM2VL 300 OM2VL 1
OM5CD 277
OM5DM 217
OM6CI 165
OM3XX 143
OM3JH 135
OM3CFR 69
IOTA WPX MIX WPX CW WPX FONE USA CA
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 1121 OM5XX 5699 OM3CND 5032 OM5XX 3609 OM2VL 2927
OM5DP 1042 OM3MB 5556 OM5XX 4558 OM3TWM 3225 OM5XX 2661
OM5XX 1034 OM3TWM 3481 OM2VL 2704 OM2VL 2796 OM5DP 1650
OM5MF 992 OM2VL 3377 OM8ON 2569 OM0CS 1528 OM3TWM 1636
OM3DX 987 OM7TJ 2683 OM7TJ 2320 OM7TJ 1229 OM7AG 313
OM3XX 982 OM8LA 2618 OM0CS 2090 OM2FY 1026
OM7CA 886 OM8ON 2607 OM3CDN 1819 OM2AGN 967
OM3PC 865 OM0CS 2529 OM2ZZ 1749 OM2ZZ 905
OM3SX 777 OM2ZZ 2043 OM2FY 1529 OM7TW 460
OM3TWM 655 OM2FY 1954 OM3TWM 1244 OM0ST 453
OM7TJ 563 OM2AGN 1568 OM2TS 755 OM8ON 340
OM7PY 530 OM0ST 1232 OM2AGN 679 OM2TS 240
OM8ON 528 OM2TS 881 OM0ST 422
OM5TZ 454 OM7TW 460
OM2FY 442
OM2ZZ 309
OM8VL 226
OM3CDN 175
OM2TS 163
OM2MS 95
1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3PC 319 OM3EY 338 OM3EY 339 OM3EY 339 OM3DX 339
OM3EY 316 OM3PC 334 OM3PC 339 OM3JW 338 OM3EY 339
OM5XX 315 OM5XX 334 OM5DP 339 OM3KFO 338 OM3JW 339
OM3KFO 305 OM3KFO 332 OM5XX 339 OM3PC 338 OM3KFO 339
OM2XW 292 OM5DP 327 OM3JW 336 OM5XX 338 OM3PC 339
OM5DP 292 OM3DX 326 OM3KFO 336 OM5DP 336 OM5DP 339
OM5MF 288 OM5MF 321 OM3DX 333 OM3DX 334 OM5XX 339
OM3DX 273 OM3JW 309 OM5MF 330 OM5MF 334 OM5MF 337
OM5CD 266 OM2VL 305 OM5DM 322 OM3SX 327 OM3SX 335
OM2VL 260 OM5DM 286 OM2VL 321 OM5DM 319 OM2VL 334
OM5DM 234 OM5CD 259 OM3SX 321 OM7CA 316 OM3MB 332
OM3JW 215 OM3SX 251 OM5CD 309 OM2KM 314 OM5DM 332
OM3SX 188 OM2FY 238 OM3MB 306 OM2VL 311 OM3JH 326
OM7RU 162 OM7CA 237 OM8ON 304 OM5CD 302 OM7CA 322
OM3TWM 153 OM3TWM 233 OM7CA 291 OM8ON 294 OM8ON 314
OM2FY 147 OM2KM 223 OM3TWM 289 OM2FY 282 OM5CD 313
OM7CA 146 OM8ON 204 OM2FY 288 OM3TWM 276 OM3TWM 310
OM0CS 131 OM3MB 201 OM2KM 260 OM3MB 258 OM7PY 303
OM2KM 119 OM0CS 184 OM0CS 234 OM7TJ 243 OM2FY 293
OM2ZZ 119 OM7RU 183 OM7PY 230 OM2ZZ 228 OM6CI 289
OM7PY 81 OM2ZZ 164 OM2ZZ 227 OM3JH 213 OM2KM 272
OM3MB 80 OM0ST 143 OM7RU 221 OM7PY 192 OM7TJ 260
OM7TJ 77 OM7PY 127 OM7TJ 214 OM0CS 182 OM2ZZ 257
OM7AG 76 OM7TJ 124 OM3JH 180 OM0ST 140 OM7RU 237
OM0ST 74 OM2TS 97 OM7AG 168 OM2TS 104 OM8LA 215
OM8ON 73 OM7AG 93 OM8LA 168 OM8LA 102 OM0CS 206
OM8LA 71 OM8LA 88 OM0ST 166 OM8VL 82 OM0ST 188
OM3CFR 28 OM3JH 75 OM2TS 121 OM2MS 76 OM3CFR 117
OM8VL 23 OM3CFR 67 OM6CI 97 OM1AKU 34 OM2MS 110
OM6CI 22 OM1AKU 57 OM8VL 96 OM7AG 33 OM7AG 103
OM7TW 18 OM8VL 49 OM3CFR 92 OM7RU 26 OM8VL 103
OM1AKU 15 OM6CI 48 OM2MS 64 OM3CFR 17 OM2TS 101
OM3JH 4 OM7TW 32 OM1AKU 39 OM6CI 17 OM7TW 58
OM7TW 28 OM1AKU 56
18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3EY 339 OM3EY 340 OM3EY 336 OM3EY 338
OM3PC 339 OM3JW 340 OM5XX 335 OM3JW 337
OM3JW 338 OM3KFO 340 OM3PC 332 OM5XX 336
OM5XX 338 OM3PC 340 OM3JW 328 OM3PC 335
OM3KFO 337 OM5XX 340 OM3KFO 328 OM3KFO 333
OM3DX 336 OM5DP 339 OM5DP 327 OM5DP 332
OM5DP 336 OM3DX 338 OM3DX 324 OM3DX 327
OM5MF 334 OM3MB 333 OM5MF 319 OM5MF 322
OM3SX 325 OM5MF 329 OM5DM 306 OM3MB 304
OM5DM 323 OM2VL 327 OM3MB 290 OM2VL 300
OM3MB 319 OM3SX 326 OM3SX 284 OM5DM 299
OM2VL 311 OM5DM 324 OM7CA 279 OM3CM 289
OM3TWM 305 OM7PY 316 OM8ON 278 OM7PY 285
OM7CA 304 OM7CA 308 OM3TWM 273 OM8ON 274
OM5CD 302 OM8ON 307 OM2VL 272 OM3SX 270
OM8ON 294 OM3JH 297 OM5CD 272 OM5CD 268
OM2FY 290 OM3TWM 297 OM2FY 258 OM3TWM 266
OM2KM 288 OM5CD 293 OM2KM 243 OM2FY 264
OM2ZZ 245 OM2FY 281 OM2ZZ 220 OM3JH 259
OM7PY 244 OM6CI 280 OM6CI 195 OM7CA 258
OM6CI 231 OM2KM 264 OM7AG 185 OM2KM 239
OM3JH 229 OM2ZZ 248 OM0CS 183 OM6CI 230
OM7TJ 215 OM8LA 243 OM7PY 171 OM2ZZ 211
OM0CS 210 OM7TJ 234 OM7TJ 156 OM7RU 195
OM0ST 176 OM7RU 222 OM0ST 151 OM7TJ 167
OM8LA 148 OM0CS 216 OM3JH 131 OM0CS 164
OM8VL 144 OM0ST 190 OM8LA 109 OM8LA 163
OM7AG 134 OM7AG 174 OM8VL 80 OM0ST 152
OM2TS 107 OM8VL 121 OM2MS 34 OM7AG 130
OM2MS 95 OM3CFR 87 OM7TW 19 OM8VL 49
OM7RU 20 OM2MS 75 OM2TS 17 OM7TW 47
OM7TW 20 OM2TS 69 OM7RU 5 OM3CFR 41
OM3CFR 13 OM1AKU 64 OM1AKU 1 OM2MS 34
OM1AKU 10 OM7TW 28 OM1AKU 22
OM2TS 18
TOP LIST All Band
značka 1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz 18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz Spolu
OM3EY 316 338 339 339 339 339 340 336 338 3024
OM3PC 319 334 339 338 339 339 340 332 335 3015
OM5XX 315 334 339 338 339 338 340 335 336 3014
OM3KFO 305 332 336 338 339 337 340 328 333 2988
OM5DP 292 327 339 336 339 336 339 327 332 2967
OM3DX 273 326 333 334 339 336 338 324 327 2930
OM5MF 288 321 330 334 337 334 329 319 322 2914
OM3JW 215 309 336 338 339 338 340 328 337 2880
OM5DM 234 286 322 319 332 323 324 306 299 2745
OM2VL 260 305 321 311 334 311 327 272 300 2741
OM3SX 188 251 321 327 335 325 326 284 270 2627
OM5CD 266 259 309 302 313 302 293 272 268 2584
OM7CA 146 237 291 316 322 304 308 279 258 2461
OM3MB 80 201 306 258 332 319 333 290 304 2423
OM3TWM 153 233 289 276 310 305 297 273 266 2402
OM8ON 73 204 304 294 314 294 307 278 274 2342
OM2FY 147 238 288 282 293 290 281 258 264 2341
OM2KM 119 223 260 314 272 288 264 243 239 2222
OM7PY 81 127 230 192 303 244 316 171 285 1949
OM2ZZ 119 164 227 228 257 245 248 220 211 1919
OM3JH 4 75 180 213 326 229 297 131 259 1714
OM0CS 131 184 234 182 206 210 216 183 164 1710
OM7TJ 77 124 214 243 260 215 234 156 167 1690
OM6CI 22 48 97 17 289 231 280 195 230 1409
OM0ST 74 143 166 140 188 176 190 151 152 1380
OM8LA 71 88 168 102 215 148 243 109 163 1307
OM7RU 162 183 221 26 237 20 222 5 195 1271
OM7AG 76 93 168 33 103 134 174 185 130 1096
OM8VL 23 49 96 82 103 144 121 80 49 747
OM2TS 0 97 121 104 101 107 69 17 18 634
OM2MS     64 76 110 95 75 34 34 488
OM3CFR 28 67 92 17 117 13 87   41 462
OM1AKU 15 57 39 34 56 10 64 1 22 298
OM7TW 18 32 28 0 58 20 28 19 47 250