OM DX Toplist k 31.12.2018
zostavil Emil OM3XX
MIX CW FONE DIGI
značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme
OM3JW 340 364 OM3JW 339 355 OM3JW 340 357 OM3PC 336 336
OM3MB 340 360 OM3MB 339 353 OM3KFO 340 352 OM3JW 334 339
OM3KFO 340 353 OM3KFO 339 350 OM5DP 340 350 OM3EY 334  
OM5DP 340 350 OM5DP 339 349 OM3PC 340 350 OM3KFO 328 328
OM3DX 340 350 OM3PC 339 349 OM3DX 340 349 OM5MF 323 325
OM3PC 340 350 OM3EY 339   OM3EY 340   OM5DP 323 323
OM3EY 340   OM3DX 338 348 OM3MB 339 353 OM2VL 297 297
OM5MF 339 349 OM5MF 338 347 OM5MF 339 345 OM5CD 284 285
OM3JH 339 346 OM3SX 338 340 OM3JH 336 342 OM2AGN 257 257
OM2VL 339 345 OM8ON 336 346 OM2VL 333 339 OM7KW 221 221
OM3SX 338 340 OM2KM 336 344 OM5DM 330 333 OM5DM 195 195
OM3XX 337 347 OM7CA 334 337 OM7PY 330 331 OM8GT 191 191
OM2KM 337 345 OM5CD 334 337 OM3TWM 319 321 OM7PY 190 190
OM5CD 337 341 OM2VL 333 339 OM5CD 302 306 OM3DX 152 152
OM8ON 336 346 OM5DM 333 336 OM2FY 292 296 OM7LM 129 129
OM7CA 336 339 OM3JH 322 328 OM7CA 284 285 OM7AG 125 125
OM5DM 336 339 OM7TJ 322 326 OM7KW 283 283 OM2MS 100 100
OM7TJ 334 344 OM3TWM 320 322 OM2AGN 267 267 OM0GT 90 90
OM3TWM 324 326 OM2FY 319 324 OM7TJ 261 275 OM2ZZ 86 86
OM2FY 323 328 OM7PY 300 336 OM8ON 257 263 OM3CFR 76 76
OM7PY 302 327 OM2ZZ 296 300 OM8GT 238 238
OM2ZZ 298 302 OM0GT 290 293 OM2ZZ 234 237
OM2AGN 298 298 OM1ADM 283 289 OM7LM 166 166
OM7KW 293 293 OM7LM 262 263 OM7AG 127 127
OM0GT 290 293 OM2AGN 255 255 OM0GT 125 126
OM1ADM 283 289 OM7AG 250 250 OM2TS 79 79 SWL
OM7LM 268 269 OM8VL 211 211 OM2MS 47 47 značka platné zeme všetky zeme
OM7AG 259 259 OM2TS 208 208 OM8VL 3 3 OM3-27707 340 351
OM8GT 257 257 OM3CFR 148 148
OM8VL 214 214 OM3CDN 142 146
OM2TS 209 209 OM4ANO 116 119
OM3CFR 174 174 OM2MS 114 114
OM2MS 150 150
OM8SL 217 217
RTTY PSK JT65 FT8 SSTV
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3PC 336 OM7PY 231 OM7PY 103 OM5MF 173 OM3EY 119
OM3EY 334 OM3EY 230 OM2AGN 32 OM7PY 160 OM7PY 48
OM3JW 334 OM5MF 206 OM5CD 2 OM3DX 152
OM3KFO 328 OM5CD 115 OM5CD 147
OM5DP 323 OM0GT 90 OM2MS 91
OM5MF 318 OM2MS 67 OM2AGN 79
OM7PY 301 OM7KW 44
OM2VL 297 OM2ZZ 35
OM5CD 276 OM2AGN 3
OM7KW 221
OM5DM 195
OM2AGN 143
OM3JH 135
OM3XX 130
OM2ZZ 77
IOTA WPX MIX WPX CW WPX FONE USA CA
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 1114 OM3MB 5452 OM3CND 4892 OM3TWM 3163 OM2VL 2898
OM5DP 1030 OM3TWM 3408 OM2VL 2639 OM2VL 2711 OM5DP 1650
OM5MF 985 OM2VL 3284 OM8ON 2477 OM7KW 1190 OM3TWM 1620
OM3XX 968 OM7TJ 2576 OM7TJ 2229 OM7TJ 1154 OM7AG 313
OM3DX 958 OM8ON 2512 OM7LM 1821 OM2FY 999
OM7CA 872 OM7LM 2055 OM3CDN 1744 OM2AGN 903
OM3SX 764 OM2ZZ 2027 OM2ZZ 1723 OM2ZZ 891
OM3TWM 651 OM2FY 1911 OM2FY 1501 OM8GT 707
OM7TJ 541 OM8GT 1769 OM0GT 1371 OM7LM 521
OM8ON 522 OM7KW 1768 OM3TWM 1217 OM0GT 369
OM7PY 516 OM0GT 1645 OM2TS 725 OM8ON 321
OM2FY 434 OM2AGN 1414 OM2AGN 541 OM2TS 227
OM0GT 363 OM2TS 847
OM2ZZ 307
OM2AGN 281
OM7KW 251
OM8VL 217
OM8SL 195
OM3CDN 165
OM2TS 160
OM2MS 82
1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3PC 318 OM3EY 338 OM3EY 339 OM3EY 339 OM3EY 339
OM3EY 313 OM3PC 334 OM3PC 339 OM3PC 338 OM3PC 339
OM3KFO 303 OM3KFO 332 OM5DP 339 OM3KFO 338 OM3KFO 339
OM5DP 291 OM5DP 327 OM3KFO 336 OM3JW 338 OM3JW 339
OM5MF 283 OM3DX 325 OM3JW 334 OM5DP 336 OM5DP 339
OM3DX 265 OM5MF 319 OM3DX 333 OM3DX 334 OM3DX 339
OM5CD 260 OM3JW 309 OM5MF 328 OM5MF 331 OM5MF 337
OM2VL 256 OM2VL 298 OM2VL 320 OM3SX 327 OM3SX 335
OM5DM 220 OM5DM 279 OM3SX 320 OM5DM 316 OM2VL 334
OM3JW 214 OM5CD 254 OM5DM 316 OM7CA 313 OM3MB 332
OM3TWM 151 OM3TWM 231 OM5CD 308 OM2KM 312 OM5DM 326
OM3SX 151 OM3SX 230 OM3MB 306 OM2VL 309 OM3JH 326
OM2FY 145 OM2FY 230 OM8ON 303 OM5CD 295 OM7CA 316
OM7CA 145 OM7CA 228 OM3TWM 287 OM8ON 294 OM8ON 314
OM2ZZ 118 OM2KM 219 OM2FY 284 OM3TWM 275 OM5CD 312
OM2KM 116 OM8ON 201 OM7CA 284 OM2FY 274 OM3TWM 309
OM7PY 81 OM3MB 197 OM2KM 260 OM3MB 256 OM7PY 303
OM3MB 80 OM2ZZ 163 OM7PY 230 OM7TJ 240 OM2FY 292
OM7TJ 76 OM7PY 127 OM2ZZ 222 OM2ZZ 225 OM2KM 269
OM7AG 74 OM7TJ 123 OM7TJ 208 OM3JH 197 OM2ZZ 256
OM8ON 72 OM7LM 112 OM1ADM 199 OM0GT 196 OM7TJ 254
OM7LM 68 OM7KW 102 OM7LM 198 OM7LM 179 OM0GT 236
OM1ADM 61 OM7AG 93 OM7AG 167 OM7PY 172 OM7KW 230
OM7KW 46 OM1ADM 92 OM3JH 159 OM1ADM 157 OM8GT 216
OM3CFR 28 OM2TS 89 OM0GT 147 OM2TS 108 OM1ADM 215
OM0GT 26 OM0GT 72 OM7KW 146 OM7AG 104 OM7LM 201
OM8SL 20 OM3CFR 67 OM2TS 117 OM8SL 100 OM7AG 186
OM8VL 6 OM3JH 66 OM3CFR 92 OM8GT 78 OM8SL 131
OM3JH 4 OM8VL 58 OM8VL 92 OM8VL 76 OM3CFR 117
OM8SL 57 OM8SL 84 OM2MS 64 OM2MS 98
OM8GT 22 OM8GT 79 OM7KW 40 OM2TS 97
OM2MS 57 OM3CFR 17 OM8VL 93
18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3EY 339 OM3EY 340 OM3EY 336 OM3EY 338
OM3PC 339 OM3PC 340 OM3PC 332 OM3JW 337
OM3JW 338 OM3JW 340 OM3JW 328 OM3PC 335
OM3KFO 337 OM3KFO 340 OM3KFO 328 OM3KFO 333
OM5DP 336 OM5DP 339 OM5DP 327 OM5DP 332
OM3DX 336 OM3DX 338 OM3DX 324 OM3DX 327
OM5MF 334 OM3MB 333 OM5MF 318 OM5MF 322
OM3SX 324 OM5MF 329 OM5DM 303 OM3MB 304
OM3MB 319 OM2VL 327 OM3MB 290 OM2VL 300
OM5DM 319 OM3SX 326 OM3SX 280 OM3JH 295
OM2VL 311 OM5DM 317 OM8ON 275 OM5DM 293
OM3TWM 305 OM7PY 316 OM3TWM 273 OM3CM 289
OM5CD 300 OM8ON 306 OM2VL 272 OM7PY 285
OM7CA 298 OM7CA 298 OM5CD 270 OM8ON 271
OM8ON 292 OM3TWM 297 OM7CA 267 OM3SX 269
OM2FY 287 OM3JH 296 OM2FY 258 OM5CD 266
OM2KM 285 OM5CD 292 OM2KM 243 OM3TWM 265
OM7PY 244 OM2FY 281 OM2ZZ 219 OM2FY 263
OM2ZZ 239 OM2KM 264 OM1ADM 199 OM7CA 249
OM0GT 219 OM2ZZ 245 OM7PY 171 OM2KM 239
OM1ADM 216 OM7KW 235 OM7TJ 152 OM2ZZ 211
OM7TJ 208 OM7TJ 228 OM0GT 133 OM1ADM 183
OM3JH 196 OM1ADM 221 OM3JH 129 OM7TJ 164
OM7LM 174 OM0GT 198 OM7LM 104 OM7KW 164
OM8GT 147 OM8GT 196 OM8SL 90 OM8GT 155
OM8SL 139 OM7LM 191 OM8GT 89 OM0GT 146
OM8VL 135 OM7AG 169 OM7AG 79 OM7AG 125
OM7KW 133 OM8SL 119 OM8VL 73 OM7LM 124
OM7AG 127 OM8VL 115 OM7KW 57 OM8SL 84
OM2TS 107 OM3CFR 87 OM2MS 28 OM8VL 43
OM2MS 88 OM2MS 69 OM2TS 16 OM3CFR 41
OM3CFR 13 OM2TS 67 OM3CFR 87 OM2MS 32
OM2TS 17
TOP LIST All Band
značka 1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz 18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz Spolu
OM3EY 313 338 339 339 339 339 340 336 338 3021
OM3PC 318 334 339 338 339 339 340 332 335 3014
OM3KFO 303 332 336 338 339 337 340 328 333 2986
OM5DP 291 327 339 336 339 336 339 327 332 2966
OM3DX 265 325 333 334 339 336 338 324 327 2921
OM5MF 283 319 328 331 337 334 329 318 322 2901
OM3JW 214 309 334 338 339 338 340 328 337 2877
OM2VL 256 298 320 309 334 311 327 272 300 2727
OM5DM 220 279 316 316 326 319 317 303 293 2689
OM3SX 151 230 320 327 335 324 326 280 269 2562
OM5CD 260 254 308 295 312 300 292 270 266 2557
OM3MB 80 197 306 256 332 319 333 290 304 2417
OM7CA 145 228 284 313 316 298 298 267 249 2398
OM3TWM 151 231 287 275 309 305 297 273 265 2393
OM8ON 72 201 303 294 314 292 306 275 271 2328
OM2FY 145 230 284 274 292 287 281 258 263 2314
OM2KM 116 219 260 312 269 285 264 243 239 2207
OM7PY 81 127 230 172 303 244 316 171 285 1929
OM2ZZ 118 163 222 225 256 239 245 219 211 1898
OM3JH 4 66 159 197 326 196 296 129 295 1668
OM7TJ 76 123 208 240 254 208 228 152 164 1653
OM1ADM 61 92 199 157 215 216 221 199 183 1543
OM0GT 26 72 147 196 236 219 198 133 146 1373
OM7LM 68 112 198 179 201 174 191 104 124 1351
OM7KW 46 102 146 40 230 133 235 57 164 1153
OM7AG 74 93 167 104 186 127 169 79 125 1124
OM8GT   22 79 78 216 147 196 89 155 982
OM8SL 20 57 84 100 131 139 119 90 84 824
OM8VL 6 58 92 76 93 135 115 73 43 691
OM2TS   89 117 108 97 107 67 16 17 618
OM3CFR 28 67 92 17 117 13 87   41 462
OM2MS     57 64 98 88 69 28 32 436