OM DX Toplist k 31.12.2017
zostavil Emil OM3XX
MIX CW FONE DIGI
značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme značka platné zeme všetky zeme
OM3JW 339 363 OM3JW 338 354 OM3JW 339 356 OM3PC 335 335
OM3MB 339 359 OM3MB 338 352 OM5XX 339 350 OM3EY 333 333
OM3KFO 339 352 OM3KFO 338 349 OM3KFO 339 349 OM3JW 333 333
OM5XX 339 350 OM5XX 338 349 OM3PC 339 349 OM3KFO 327 327
OM3DX 339 349 OM3PC 338 348 OM5DP 339 349 OM5DP 321 321
OM3PC 339 349 OM5DP 338 348 OM3DX 339 348 OM5MF 317 319
OM5DP 339 349 OM3EY 338 338 OM3EY 339 339 OM2VL 284 284
OM5FM 339 346 OM3DX 337 347 OM3MB 338 352 OM5CD 237 237
OM3EY 339 339 OM5MF 337 347 OM5MF 338 345 OM7KW 219 219
OM5MF 338 348 OM3SX 337 340 OM5FM 336 343 OM8GT 183 183
OM2VL 338 344 OM5FM 336 344 OM2VL 331 337 OM3WBY 181 183
OM3SX 337 340 OM8ON 335 345 OM7PY 330 331 OM6CI 167 167
OM3XX 336 346 OM2KM 335 344 OM3SEM 327 332 OM8LA 161 161
OM2KM 336 344 OM7CA 333 336 OM5DM 325 328 OM7PY 141 180
OM3SEM 336 341 OM2VL 332 338 OM3TWM 318 320 OM8CD 140 140
OM5CD 336 340 OM3SEM 332 337 OM6CI 315 315 OM7LM 127 127
OM8ON 335 345 OM5CD 331 334 OM3CHY 308 314 OM7AG 125 125
OM7CA 335 338 OM5DM 330 333 OM5CD 297 301 OM0GT 90 90
OM7TJ 333 343 OM3TWM 319 321 OM2FY 290 294 OM3CFR 76 76
OM5DM 333 336 OM2FY 318 323 OM7CA 279 280 OM2ZZ 73 74
OM3TWM 323 325 OM7TJ 315 324 OM7KW 278 278 OM0CS 71 71
OM2FY 322 327 OM3CFF 301 317 OM8ON 255 261 OM2MS 66 66
OM6CI 320 320 OM7PY 300 336 OM4KK 253 253 OM3SEM 56 56
OM3CHY 312 318 OM0GT 289 292 OM7TJ 246 251 OM6MF 20 20
OM7PY 302 327 OM2ZZ 286 289 OM8GT 230 230
OM7KW 293 293 OM0CS 272 275 OM0CS 228 228
OM2AGN 291 291 OM7RU 268 270 OM2AGN 227 227
OM0GT 289 292 OM8LA 265 265 OM7RU 223 224
OM2ZZ 288 291 OM7LM 253 254 OM2ZZ 208 210
OM8GT 282 282 OM7AG 249 249 OM6MF 163 163
OM0CS 281 284 OM8VL 206 206 OM7LM 158 158
OM7RU 277 279 OM2TS 205 205 OM8LA 144 144
OM0ST 272 272 OM2AGN 182 182 OM7AG 127 127
OM8LA 271 271 OM8CD 165 165 OM0GT 119 120
OM7LM 260 261 OM3CFR 148 148 OM3WBY 116 116
OM7AG 258 258 OM3CDN 139 143 OM7TW 97 97
OM3WBY 209 210 OM3KER 123 123 OM8CD 73 73
OM8VL 208 208 OM4ANO 110 113 OM2TS 72 72
OM2TS 206 206 OM2MS 102 102 OM2MS 42 42
OM8CD 194 194 OM5DS 71 71 OM8VL 2 2
OM6MF 183 183 OM3WBY 20 20
OM3CFR 174 174 OM6CI 12 12
OM2MS 125 125
OM7TW 97 97
RTTY PSK JT65 FT8 SSTV
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3PC 335 OM5XX 259 OM7PY 103 OM7PY 140 OM5XX 140
OM3EY 333 OM7PY 231 OM8CD 91 OM8CD 87 OM3EY 119
OM5XX 333 OM3EY 230 OM3WBY 87 OM3WBY 82 OM7PY 48
OM3JW 330 OM5MF 201 OM8GT 65 OM8GT 77
OM3KFO 327 OM3WBY 172
OM5DP 321 OM8GT 158
OM5MF 314 OM8CD 123
OM7PY 301 OM0GT 90
OM2VL 284 OM2MS 65
OM7KW 219 OM7KW 44
OM6CI 167 OM6CI 35
OM5DM 166 OM6MF 35
OM3WBY 140
OM7AG 125
OM8CD 108
OM3XX 99
OM3SEM 56
OM8GT 42
OM6MF 23
IOTA WPX MIX WPX CW WPX FONE USA CA
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3JW 1109 OM5XX 5397 OM3CND 4728 OM5XX 3470 OM2VL 2819
OM5DP 1026 OM3MB 5363 OM5XX 4298 OM3TWM 3091 OM5XX 2597
OM5XX 968 OM3TWM 3328 OM3CFF 3482 OM2VL 2632 OM5DP 1646
OM5MF 967 OM2VL 3159 OM2VL 2501 OM4KK 2112 OM3TWM 1585
OM3XX 960 OM7TJ 2464 OM8ON 2335 OM0CS 1406 OM3CFF 535
OM7CA 867 OM8ON 2368 OM7TJ 2142 OM7TJ 1070 OM7TJ 332
OM5FM 834 OM8LA 2363 OM8LA 1921 OM2ZZ 834 OM7AG 313
OM3SX 752 OM0CS 2268 OM0CS 1876 OM6CI 726
OM3TWM 644 OM7LM 1960 OM7LM 1724 OM8GT 669
OM7TJ 523 OM2ZZ 1910 OM3CDN 1651 OM8LA 613
OM7PY 516 OM8CD 1784 OM2ZZ 1616 OM7LM 494
OM8ON 511 OM0GT 1625 OM0GT 1357 OM7TW 432
OM3CHY 433 OM3WBY 1615 OM3TWM 1170 OM0GT 353
OM2FY 423 OM8GT 1601 OM8CD 785 OM8ON 297
OM3CFF 398 OM2AGN 1190 OM2TS 684 OM8CD 200
OM0GT 356 OM6CI 792 OM6CI 4 OM2TS 196
OM3SEM 324 OM2TS 791
OM2ZZ 295 OM7TW 432
OM7KW 247
OM0CS 227
OM4KK 208
OM8VL 201
OM8CD 178
OM3CDN 156
OM2TS 155
OM6CI 126
OM3WBY 68
OM2MS 55
1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3PC 315 OM3EY 337 OM3EY 338 OM3EY 338 OM3DX 338
OM5XX 312 OM3PC 333 OM3PC 338 OM3JW 337 OM3EY 338
OM3EY 311 OM5XX 333 OM5DP 338 OM3KFO 337 OM3JW 338
OM3KFO 299 OM3KFO 331 OM5XX 338 OM3PC 337 OM3KFO 338
OM5DP 290 OM5DP 326 OM3KFO 335 OM5XX 336 OM3PC 338
OM5MF 277 OM3DX 324 OM3JW 333 OM5DP 335 OM5DP 338
OM3DX 262 OM5MF 317 OM3DX 332 OM3DX 332 OM5XX 338
OM5CD 253 OM3JW 307 OM5MF 328 OM5MF 330 OM5MF 336
OM2VL 252 OM2VL 296 OM2VL 317 OM3SX 326 OM3SX 334
OM5FM 228 OM5FM 293 OM3SX 316 OM2KM 311 OM5FM 334
OM3JW 212 OM5DM 249 OM5FM 316 OM5FM 310 OM2VL 331
OM5DM 194 OM5CD 239 OM3MB 304 OM2VL 306 OM3MB 331
OM3SEM 181 OM3SEM 231 OM3SEM 304 OM7CA 306 OM3SEM 321
OM7RU 155 OM3TWM 229 OM5DM 302 OM3SEM 302 OM8ON 314
OM3TWM 150 OM7CA 224 OM8ON 302 OM5DM 302 OM7CA 312
OM7CA 144 OM2FY 220 OM5CD 296 OM8ON 291 OM5DM 309
OM2FY 141 OM2KM 219 OM3TWM 287 OM5CD 275 OM3TWM 308
OM3SX 127 OM3SX 208 OM7CA 278 OM3TWM 274 OM7PY 303
OM2KM 116 OM8ON 193 OM2FY 276 OM2FY 266 OM5CD 299
OM2ZZ 113 OM3MB 191 OM2KM 260 OM3MB 248 OM2FY 286
OM0CS 111 OM7RU 169 OM7PY 230 OM7TJ 238 OM6CI 281
OM7PY 81 OM2ZZ 155 OM2ZZ 213 OM2ZZ 214 OM2KM 265
OM3MB 79 OM0CS 144 OM0CS 206 OM0GT 192 OM7TJ 250
OM7TJ 76 OM0ST 134 OM7TJ 205 OM7PY 172 OM2ZZ 249
OM7AG 73 OM7PY 127 OM7RU 202 OM7LM 168 OM0GT 235
OM0ST 69 OM7TJ 120 OM7LM 184 OM0CS 163 OM7KW 228
OM8ON 67 OM7LM 106 OM7AG 165 OM0ST 133 OM7RU 225
OM8LA 66 OM7KW 102 OM8LA 154 OM2TS 105 OM8GT 202
OM7LM 61 OM4KK 94 OM0ST 151 OM7AG 104 OM0CS 191
OM7KW 45 OM7AG 93 OM0GT 147 OM8SL 96 OM7LM 189
OM3WBY 34 OM8LA 82 OM7KW 143 OM8CD 85 OM7AG 185
OM3CFR 28 OM2TS 74 OM2TS 113 OM3WBY 82 OM8LA 185
OM0GT 26 OM0GT 72 OM6CI 93 OM8GT 73 OM4KK 175
OM4KK 22 OM3CFR 67 OM3CFR 92 OM8VL 73 OM0ST 171
OM6CI 18 OM8SL 55 OM3WBY 92 OM8LA 71 OM3WBY 140
OM7TW 18 OM8VL 55 OM4KK 92 OM3KER 57 OM8CD 127
OM8SL 18 OM3WBY 52 OM8CD 90 OM5DS 36 OM8SL 127
OM8CD 17 OM8CD 51 OM8VL 90 OM7KW 36 OM3CFR 117
OM8VL 2 OM3KER 50 OM8SL 81 OM2MS 34 OM2TS 93
OM5DS 1 OM6CI 47 OM8GT 66 OM3CFR 17 OM8VL 89
OM6MF 1 OM7TW 31 OM2MS 50 OM6CI 15 OM2MS 76
OM6MF 30 OM6MF 38 OM7RU 14 OM6MF 61
OM5DS 27 OM3KER 29 OM6MF 6 OM7TW 55
OM7TW 26 OM3KER 42
OM5DS 16 OM5DS 21
18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz
značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme značka platné zeme
OM3EY 338 OM3EY 339 OM3EY 335 OM3EY 337
OM3PC 338 OM3JW 339 OM5XX 333 OM3JW 336
OM3JW 337 OM3KFO 339 OM3PC 331 OM5XX 335
OM3KFO 336 OM3PC 339 OM3JW 327 OM3PC 334
OM5XX 336 OM5XX 339 OM3KFO 327 OM3KFO 332
OM3DX 335 OM5DP 338 OM5DP 326 OM5DP 331
OM5DP 335 OM3DX 337 OM3DX 322 OM3DX 326
OM5MF 332 OM3MB 333 OM5MF 317 OM5MF 320
OM3SX 322 OM5MF 328 OM3SEM 291 OM3MB 304
OM3SEM 320 OM2VL 327 OM3MB 289 OM2VL 299
OM3MB 319 OM3SX 326 OM5DM 287 OM5FM 288
OM5DM 311 OM7PY 316 OM3SX 278 OM7PY 285
OM2VL 310 OM3SEM 311 OM8ON 275 OM3SEM 274
OM5FM 308 OM5DM 311 OM3TWM 272 OM5DM 273
OM3TWM 303 OM8ON 306 OM2VL 270 OM8ON 271
OM7CA 295 OM5FM 301 OM5FM 269 OM3SX 268
OM8ON 290 OM3TWM 297 OM7CA 258 OM3TWM 264
OM2KM 285 OM7CA 297 OM2FY 255 OM2FY 262
OM2FY 280 OM5CD 284 OM2KM 243 OM5CD 249
OM5CD 276 OM6CI 279 OM5CD 240 OM7CA 246
OM7PY 244 OM2FY 277 OM2ZZ 207 OM2KM 239
OM2ZZ 234 OM2KM 264 OM6CI 194 OM6CI 230
OM6CI 231 OM8LA 241 OM0CS 177 OM2ZZ 207
OM0GT 214 OM2ZZ 238 OM7PY 171 OM7RU 191
OM7TJ 200 OM7KW 233 OM7TJ 149 OM4KK 187
OM0CS 194 OM7TJ 222 OM0ST 147 OM7KW 163
OM0ST 181 OM7RU 218 OM0GT 130 OM7TJ 161
OM7LM 166 OM0CS 203 OM7LM 101 OM8LA 161
OM8SL 139 OM4KK 199 OM4KK 99 OM0CS 159
OM8GT 135 OM0GT 196 OM8LA 99 OM8GT 151
OM8CD 128 OM8GT 191 OM8GT 87 OM0ST 145
OM7AG 127 OM7LM 185 OM8SL 87 OM0GT 144
OM8VL 126 OM0ST 183 OM7AG 79 OM7AG 125
OM7KW 121 OM7AG 168 OM8CD 75 OM7LM 119
OM8LA 116 OM3WBY 135 OM3WBY 57 OM3WBY 100
OM2TS 104 OM8CD 135 OM8VL 54 OM8CD 96
OM4KK 97 OM8SL 117 OM7KW 53 OM6MF 95
OM3WBY 80 OM8VL 110 OM3KER 29 OM7TW 46
OM3KER 57 OM3CFR 87 OM6MF 21 OM8VL 42
OM2MS 50 OM2TS 67 OM7TW 19 OM3CFR 41
OM6MF 38 OM2MS 51 OM2TS 15 OM3KER 30
OM7RU 20 OM3KER 40 OM2MS 14 OM2MS 20
OM5DS 18 OM6MF 28 OM5DS 5 OM2TS 17
OM7TW 17 OM7TW 28 OM7RU 5 OM5DS 4
OM3CFR 13 OM5DS 6
TOP LIST All Band
značka 1,8 MHz 3,5 MHz 7 MHz 10 MHz 14 MHz 18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz Spolu
OM3EY 311 337 338 338 338 338 339 335 337 3011
OM3PC 315 333 338 337 338 338 339 331 334 3003
OM5XX 312 333 338 336 338 336 339 333 335 3000
OM3KFO 299 331 335 337 338 336 339 327 332 2974
OM5DP 290 326 338 335 338 335 338 326 331 2957
OM3DX 262 324 332 332 338 335 337 322 326 2908
OM5MF 277 317 328 330 336 332 328 317 320 2885
OM3JW 212 307 333 337 338 337 339 327 336 2866
OM2VL 252 296 317 306 331 310 327 270 299 2708
OM5FM 228 293 316 310 334 308 301 269 288 2647
OM5DM 194 249 302 302 309 311 311 287 273 2538
OM3SEM 181 231 304 302 321 320 311 291 274 2535
OM3SX 127 208 316 326 334 322 326 278 268 2505
OM5CD 253 239 296 275 299 276 284 240 249 2411
OM3MB 79 191 304 248 331 319 333 289 304 2398
OM3TWM 150 229 287 274 308 303 297 272 264 2384
OM7CA 144 224 278 306 312 295 297 258 246 2360
OM8ON 67 193 302 291 314 290 306 275 271 2309
OM2FY 141 220 276 266 286 280 277 255 262 2263
OM2KM 116 219 260 311 265 285 264 243 239 2202
OM7PY 81 127 230 172 303 244 316 171 285 1929
OM2ZZ 113 155 213 214 249 234 238 207 207 1830
OM7TJ 76 120 205 238 250 200 222 149 161 1621
OM0CS 111 144 206 163 191 194 203 177 159 1548
OM6CI 18 47 93 15 281 231 279 194 230 1388
OM0GT 26 72 147 192 235 214 196 130 144 1356
OM0ST 69 134 151 133 171 181 183 147 145 1314
OM7LM 61 106 184 168 189 166 185 101 119 1279
OM7RU 155 169 202 14 225 20 218 5 191 1199
OM8LA 66 82 154 71 185 116 241 99 161 1175
OM7KW 45 102 143 36 228 121 233 53 163 1124
OM7AG 73 93 165 104 185 127 168 79 125 1119
OM4KK 22 94 92 0 175 97 199 99 187 965
OM8GT 0 0 66 73 202 135 191 87 151 905
OM8CD 17 51 90 85 127 128 135 75 96 804
OM3WBY 34 52 92 82 140 80 135 57 100 772
OM8SL 18 55 81 96 127 139 117 87 0 720
OM8VL 2 55 90 73 89 126 110 54 42 641
OM2TS 0 74 113 105 93 104 67 15 17 588
OM3CFR 28 67 92 17 117 13 87 0 41 462
OM3KER 0 50 29 57 42 57 40 29 30 334
OM6MF 1 30 38 6 61 38 28 21 95 318
OM2MS 0 0 50 34 76 50 51 14 20 295
OM7TW 18 31 26 0 55 17 28 19 46 240
OM5DS 1 27 16 36 21 18 6 5 4 134